Main Forums Regulamin Forum Regulamin Forum FanLore.pl

This topic contains 0 voices and has 0 odpowiedzi.
0 voices
0 odpowiedzi
 • Author
  Posts
 • #2326
  FanLore.pl
  Opiekun Forum

  Regulamin naszego forum w dużej mierze pokrywa się z Regulaminem całego portalu, który dostępny do przeczytania jest TUTAJ.

  Jednak dla pełnej jasności i transparentności napiszę tutaj najważniejsze postanowienia Regulaminu, których trzeba absolutnie przestrzegać podczas przebywania na i użytkowania tego Forum.

  §.1 Zasady dotyczące rejestracji i dalszego korzystania z Forum portalu FanLore.pl

  1. Rejestracja na stronie https://fanlore.pl jest darmowa i taka w pełni pozostanie.

  2. Każdy użytkownik chcący się zarejestrować na portalu musi zaakceptować Regulamin Portalu (Link do tego Regulaminu znajduję się w formularzu rejestracyjnym do tego portalu i każdy użytkownik wyrażający chęć zarejestrowania się potwierdza, żę zapoznał się z Regulaminem)

  3. Od każdego użytkownika wymaga się bezwględnego przestrzegania tego Regulaminu w trakcie trwania całego pobytu na forum, jak i całości portalu i podczas aktywnego udzielania się (t.j. pisania komentarzy, wpisów, zakładania nowych wątków na Forum, lub udzielania się w już istniejących)

  4. Nad przestrzeganiem tego Regulaminu w serwisie https://fanlore.pl czuwać będą Administratorzy i Moderatorzy portalu.

  5. Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem Forum portalu FanLore.pl jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności niedozwolone jest:
  a) rozpowszechnianie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych Użytkowników Portalu) lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;
  b) podejmowanie działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia);
  c) wzywanie do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej;
  d) propagowanie przemocy i agresji;
  e) propagowanie alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii;
  f) rozpowszechnianie treści reklamowych i promocyjnych niezwiązanych z portalem FanLore.pl (Autor może reklamować swoje Dzieła lub Dzieła innego Autora jeśli ten wyraził na to zgodę) ;
  g) rozpowszechnianie materiałów naruszających (bądź zagrażających) prawom autorskim i pokrewnym osób trzecich;
  h) rozpowszechnianie materiałów naruszających lub zagrażających prawom własności przemysłowej (w tym prawom z rejestracji znaku towarowego lub patentu) lub innym prawom osób trzecich;
  i) naruszanie praw wydawcy portalu;
  j) umieszczanie treści przesyłanych na zasadzie łańcuszka;
  k) rozpowszechnianie danych osobowych, teleadresowych, adresów mailowych itp.;
  l) rozpowszechnianie danych informatycznych zawierających wirusy komputerowe lub inne informatyczne rozwiązania niszczące;
  m) rozpowszechnianie treści naruszających zasady współżycia społecznego;
  n) rozpowszechnianie wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej;
  o) rozpowszechnianie spamu.

  6. Forum portalu FanLore.pl przeznaczone jest do rozpowszechniania treści w języku polskim. Portal apeluje o używanie polskich liter przy tworzeniu komentarzy i wpisów, a także stosowanie wielkich liter tylko w uzasadnionych przypadkach.

  7. Te same treści (wypowiedzi) nie mogą być publikowane więcej niż raz i nie mogą być powtarzane w różnych miejscach Forum. Portal FanLore.pl zachowuje prawo do usuwania duplikatów i powtórzeń w dowolnym momencie.

  8. Przestrzegaj zasad tzw. Netykiety. Te możemy znaleźć m.in. tutaj.

  9. Każdy Użytkownik może dobrowolnie i w każdym momencie usunąć swoje konto z pozycji ustawień konta.

  10. Każdy temat Forum musi być przypisany do odpowiedniego i pasującego mu działu. Tematy umieszczone w nieodpowiednich działach będą przerzucane lub usuwane.

  §.2 Kary za nieprzestrzeganie i łamanie regulaminu

  Wszelkie odstępstwa od regulaminu i jego nieprzestrzeganie będą się kończyć następującymi procedurami:

  • Pierwsze drobne wykroczenie ukarane zostanie upomnieniem ze strony Administratora lub Moderatora
  • Drugie drobne wykroczenie ukarane zostanie 1-dniowym zablokowaniem konta i dostępu do serwisu
  • Trzecie drobne wykroczenie może już skutkować zablokowaniem konta na czas dłuższy niż 1 dzień i karencja moża być przyznana na czas nieokreślony
  • W przypadku dużej ilości wykroczeń konto użytkownika zostanie zablokowane dożywotnio bez ostrzeżenia
  • W przypadku rążącego przekroczenia regulaminu konto użytkownika może zostać dożytownio zablokowane bez ostrzeżenia
  • W przypadku rażącego przekroczenia regulaminu z podejrzeniem popełnienia przestępstwa w myśl przepisów prawa karnego konto użytkownika zostanie dożywotnio zablokowane bez ostrzeżenia, a wszelkie informację na temat użytkownika i popełnionego wykroczenia zostaną przekazane do odpowiedzialnych organów prawnych (Portal zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika lub wszelkich informacji podanych przez Użytkownika na żądanie uprawnionego organu, jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne lub cywilne mające związek z aktywnością Użytkownika na Portalu).

  Administracja Portalu zastrzega sobie możliwość do interpretowania poszczególnych sytuacji w sposób subiektywny.

  §.3 Postanowienia końcowe

  1. Portal nie ponosi żadnych odpowiedzialności za treści udostępniane przez Użytkowników i osoby trzecie w komentarzach, tematach/postach na forum, wiadomościach prywatnych czy w powieściach/opowiadaniach publikowanych na portalu FanLore.pl.

  2. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec Portalu i osób trzecich za zamieszczenie na Portalu wypowiedzi naruszających przepisy prawa lub zasady wynikające z tego Regulaminu.

  3. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Portal nie jest zobowiązany do sprawdzania danych przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Portalu. Portal zachowuje jednak prawo do kontrolowania treści i danych dostarczanych przez Użytkowników w celu rozpowszechniania za pośrednictwem Portalu, ich redagowania i moderacji, a także odmowy ich rozpowszechnia lub zaprzestania dalszego rozpowszechniania.

  4. Administracja Portalu dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu oraz udzielania pomocy Użytkownikom w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

  5. Portal w tym momencie zastrzega sobie prawo do włączenia reklam na stronie i/lub Forum w przyszłości i pobierania korzyści materialnych w ten sposób.

  6. Portal może zawiesić swoją działalność bez podawania przyczyny. Powyższe nie będzie powodowało powstania jakichkolwiek roszczeń Użytkowników wobec tego Portalu.

  7. Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści tego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.

  Wszelkie pytania odnośnie tego Regulaminu i funkcjonowania serwisu https://fanlore.pl proszę kierować mailowo na adres [email protected]


  Powyższy Regulamin to prawna lista wytycznych, która obowiązuję wszystkich uczestników forum. W tym wszystkim proszę byście przede wszystkim respektowali jedną, najważniejszą zasadę – szanujcie siebie nawzajem 🙂

The forum ‘Regulamin Forum’ is closed to new topics and replies.

error: Zawartość chroniona prawami autorskimi! Zakaz kopiowania!